Hlavní obsah

dark [dɑːk]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

dark age: the Dark Agesraný středověk v Evropě cca 500-1000 n.l.

chocolate: BrE plain/AmE dark chocolatehořká čokoláda

grow: grow darkstmívat se, temnět, (z)tmavnout

it: It's getting dark.Stmívá se.

černý: dark beer, porter, hutný ležák stoutčerné pivo

hořký: plain chocolate, AmE dark chocolatehořká čokoláda

risknout: chance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the darkrisknout to

stránka: the darker/bright side of sthstinná/světlá stránka čeho

středověk: Early Middle Ages, Dark Agesraný středověk

temný: dark pasttemná minulost

setmět se: It got dark.Setmělo se.

síla: dark forcestemné síly

stmívat se: It is getting dark.Stmívá se.

šeřit se: The dusk is falling., It's getting dark.Šeří se.

tma: It's dark outside.Venku je tma.

tmavě: dark yellowtmavě žlutý

tmavý: be dark-skinnedbýt tmavé pleti

úplný: It was totally dark.Byla úplná tma.

zelený: light/dark/deep greensvětle/tmavě/temně zelený

krok: step in the darkkrok do neznáma

neznámo: step in the darkkrok do neznáma

pytel: It's pitch-dark.Je tma jako v pytli.

dark: after darkpo setmění