Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (právě tento) such (a), like that (one)(takový druh) that kind ofTakový chlap by to zvládl.Such a man would make it.Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.
  2. jaký - takový (souvztažné) like ... like
  3. takový a takový (při opisném popisu) such-and-such
  4. taková hovor.(za takové situace)s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this
  5. expr.(tak velký ap.) such (a)expr.(zvolání) what a ...
  6. hovor.(nějaký) kind of, sort of
  7. hovor.(přibližně) somehovor.(kolem) about

Vyskytuje se v

zrovna: exactly the samezrovna takový stejný

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

maličkost: a little something from metaková maličkost ode mne pozornost

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

případ: in a given/such a casev daném/takovém případě

ujít: I can't walk that far.Takovou dálku neujdu.

zažít: I've never seen anything like it in my life.Něco takového jsem ještě nezažil.

jaký: Like father, like son.Jaký otec, takový syn.

krám: Like master, like man.Jaký pán, takový krám.

sort: nothing of the sortnic takového

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

like: with the likes of G.B.Shaws takovými lidmi jako G. B. Shaw

much: It hasn't been much of a holiday.Byly to takové nic moc prázdniny.

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

noise: Don't make so much noise!Nedělej takový rámus!

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.

takový: at this rate, if it goes on like thiss takovou pokud to tak půjde dál