Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) something(v otázce) anythingněco jinéhosomething elseještě něco?anything else?Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?Něco na tom je. myšlence, návrhu ap.There's something in/to it.
  2. (trocha, kousek) a little, a bit(neurčité množství) somethingo něco víca bit more

Vyskytuje se v

jídlo: have something to eatdát si něco k jídlu

kápnout: sb will get sthkomu něco kápne z čeho

mít: vztah have an affair with sb, romance sb, stýkat se associate with sbmít něco s kým

pití: something to drinkněco k/na pití

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

chybět: Something is missing here.Něco tady chybí.

konkrétní: Have you anything particular in mind?Máš na mysli něco konkrétního?

koupit: I('ve) bought you something.Něco jsem ti koupil.

lézt: I'm coming down with something.Něco na mě leze. nemoc

málo: have a snackněco málo pojíst

mezi: Something in between.Něco mezi tím.

muset: Something must have happened to him.Něco se mu muselo stát.

nepořádek: Is anything wrong?Je něco v nepořádku?

od, ode: a bit of everythingod každého něco

pevně: Hold fast to something., Hold tight.Pevně se něčeho drž.

poprosit: Will you do me a favour?Mohu vás o něco poprosit?

potřebovat: I need you to do something for me.Potřebuji, abys pro mne něco udělal.

požádat: May I ask you for something?, Will you do me a favour?Mohu vás o něco požádat?

přijít: I'll think of something., I'll figure something out.Na něco přijdu.

připomínat: Does it ring a bell?Připomíná ti to něco?

scházet: Something is missing here.Něco tady schází.

stát se: Is anything wrong?Stalo se něco?

ti: Oh man, that was something!To ti bylo něco!

udělat: Did he harm/hurt you?Udělal ti něco? ublížil ti

uniknout: Have I missed anything?Uniklo mi něco?

vlézt: Something has come up.Něco mi do toho vlezlo.

acquisition: make an acquisition(něco) nakoupit

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

count: count for somethingněco znamenat, mít váhu

discovery: make a discoveryněco objevit/zjistit

element: element of truthzrnko/kousek/něco pravdy

expensive: something less expensiveněco levnějšího

fling: have a fling with sbužít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostně

make: make a suggestionněco navrhnout

necessity: necessity for actionpotřeba něco podniknout

optional: optional extra(s)výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatek

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

wish: make a wishpřát si něco

amiss: Something is amiss.Něco není v pořádku.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

declare: Anything to declare?Máte něco k proclení?

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

fifty: He is in his fifties.Je mu něco přes padesát.

get on: Get on with it!Dělej (něco)! začni pracovat ap.

imagine: be imagining thingspřen. mít vidiny, něco si namlouvat

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

left: Anything left for me?Zbylo pro mě něco?

missing: Something is missing here.Něco tady chybí.

need: I need you to do something for me.Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

show: Let me show you something.Něco vám ukážu.

something: There was something special about him.Bylo na něm něco zvláštního.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

tough cookie: She is a tough cookie.Ji jen tak něco nerozhodí.

turn: Have I spoken out of turn?Řekl jsem něco, co jsem neměl?

would: I would like a cold drink.Chtěl bych něco studeného na pití.

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

difference: make a (lot of) differencemít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čem

price: It comes with/at a price.přen. Něco to stojí. není to zadarmo

něco: something elseněco jiného