Hlavní obsah

completely [kəmˈpliːtlɪ]

Příslovce

  • naprosto, úplněIt is something completely different.To je něco úplně jiného.

Vyskytuje se v

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

confidence: mít (ú)plnou důvěru v koho/cohave complete/every confidence in sb/sth

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

fog: být (naprosto) zmatenbe in a (complete) fog

unacceptable: zcela nepřijatelnýcompletely/totally unacceptable

dotazník: vyplnit dotazníkfill in/complete a questionnaire

obraz: krevní obraz(complete) blood count

sebraný: sebrané spisycomplete works

zbytek: beze zbytkucompletely, fully

formulář: vyplnit formulářfill out/BrE též fill in/complete a form

spis: sebrané spisy kohocomplete/collected works of sb

úplně: Úplně jsem zapomněl.I completely forgot., It completely slipped my mind.

úplný: úplný opakthe very/complete opposite

úžas: k mému úžasuto my (complete) astonishment

vyluštit: vyluštit křížovkusolve/complete/do a crossword (puzzle)

vedle: přen. být úplně vedle mýlit sebe completely wrong, AmE hovor. be all wet

complete: patřit dohromady k čemu, být v sadě s čímcome complete with sth