Hlavní obsah

disposal [dɪˈspəʊzəl]

Podstatné jméno

  • of sth likvidace, zbavení se i odprodejem ap., odstranění čeho(waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadusewage disposal plantčistička odpadních vod(waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadubomb disposalzneškodnění bomb

Podstatné jméno

  1. at one's disposal k dispozici mít, nabídnout ap.put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

Vyskytuje se v

disposal: at one's disposalk dispozici mít, nabídnout ap.

garbage disposal: garbage disposal (unit)drtič (kuchyňského) odpadu

radioactive: radioactive waste disposallikvidace radioaktivního odpadu

refuse: refuse disposal/recoverylikvidace/zužitkování odpadu

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

dispozice: have sth at one's disposal, k užívání have the use of sthmít co k dispozici

dispoziční: right of disposaldispoziční právo

likvidace: waste disposallikvidace odpadu

pyrotechnik: bomb squad/experts, explosive ordnance disposal unit/team, zkr. EOD teampyrotechnici oddíl ap.

bomb disposal: bomb disposal squadpyrotechnici, pyrotechnická skupina zneškodňující bomby