Hlavní obsah

radioactive [ˌreɪdɪəʊˈæktɪv]

Přídavné jméno

  • radioaktivníradioactive waste disposallikvidace radioaktivního odpadu

Vyskytuje se v

isotope: radioactive isotopesradioaktivní izotopy

záření: fyz. radioaktivní zářeníradioactive radiation