Hlavní obsah

dumping [ˈdʌmpɪŋ]

Podstatné jméno

  1. odložení, ukládání, vysypávání odpadu ap.No dumping!Skládka zakázána!
  2. ekon.dumping

Vyskytuje se v

dump: be down in the dumpsbýt na dně psychicky

dump: tech. dump valvevypouštěcí ventil

dump: sport. dump the pucknahodit puk (do pásma)

dump: nuclear waste dumpúložiště jaderného odpadu

rubbish: rubbish dumpsmetiště, skládka odpadu

truck: dump trucksklápěčka, sklápěcí nákladní automobil

úložiště: úložiště (jaderného) odpadu(nuclear) waste repository/dump

vyvézt: vyvézt co na skládkutake sth to the dump

skládka: vyvézt co na skládkutake sth to the dump

kopačka: hovor. dát komu kopačkychuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching orders