Hlavní obsah

dumping [dʌmpɪŋ]

Podstatné jméno

  1. odložení, ukládání, vysypávání odpadu ap.No dumping!Skládka zakázána!
  2. ekon.dumping

Vyskytuje se v

dumping: No dumping!Skládka zakázána!

rubbish: rubbish dumpsmetiště, skládka odpadu

truck: dump trucksklápěčka, sklápěcí nákladní automobil

úložiště: (nuclear) waste repository/dumpúložiště (jaderného) odpadu

vyvézt: take sth to the dumpvyvézt co na skládku

skládka: take sth to the dumpvyvézt co na skládku

kopačka: chuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching orders, BrE, hovor. give sb the elbow, hovor. give sb the (old) heave-ho, slang. to give sb the mittenhovor. dát komu kopačky

dump: be down in the dumpsbýt na dně psychicky