Hlavní obsah

left [left]

Související hesla

pt&pp of leave

Přídavné jméno

Podstatné jméno

  1. levá stranakeep (to the) leftdržte se vlevoon your leftpo vaší levici, nalevofrom (the) leftzleva
  2. the left levice politickáfar leftkrajní levice
  3. levačka, levá ruka

Příslovce

Přídavné jméno

  • levýanat. left atrioventricular valvedvojcípá chlopeňanat. left brainlevá hemisféra

Vyskytuje se v

cold: leave sb coldnechávat chladným, nezaujmout koho

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

for: leave forodjet, odejít kam, jet do čeho

high: leave sb high and drynechat koho na holičkách v beznadějné situaci

last: leave sth/sb until lastnechat (si) co/koho na konec

leave: leaving aside(po)necháme-li stranou co

leave: leave sth too latepříliš dlouho odkládat co

leave: leave sb/sth alonenechat o samotě koho/co

leave: take one's leave, take leave of sbrozloučit se s kým odejít

leave behind: be left behindbýt pozadu, pokulhávat

leave out: Leave it out.Nech(te) toho!

leave out: feel left outcítit se opomíjený

leave over: be left overzbýt, zbývat

leave over: leave sth overnechat, odložit co na jindy

left field: left-field(po)divný, ujetý, svérázný

left luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

lurch: leave sb in the lurchnechat koho ve štychu/na holičkách

mark: leave one's markon sth podepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následky

minus: be (left) minus sthbýt bez čeho

sabbatical: sabbatical (leave)vědecká dovolená profesora ap.

stand: leave to standnechat odstát o jídle ap.

take: take it or leave itber, nebo nech být, tohle, nebo nic

up: up and leavezvednout se a odejít z ničeho nic

absence: leave of absencevolno, dovolenka, uvolnění z práce, od útvaru ap.

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

blank: Leave blank.Zde nevyplňujte.

compliment: left-handed complimentdvojznačný kompliment který lze chápat i negativně

discretion: leave sth to sb's discretionnechat co na uvážení koho

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

inset: inset leftve výřezu vlevo o fotce ap.

leaning: left-leaninglevicově orientovaný deník ap.

leave: leaving presentdar na odchodnou/rozloučenou při odchodu z podniku ap.

leave: be leftzůstat, zbýt jídlo ap.

leave: be leftbýt ponechán, zůstat v nějaké situaci

leave: leaving agevěk ukončení školy

leave: French leaveneomluvená absence, nepovolený odchod, hovor. áčko volno bez dovolení

leave: by your leaves vaším svolením

leave: BrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu

leave: leave sb to osfnechat být, nevšímat si koho

left luggage: left luggage lockerúschovní schránka na zavazadla na letišti ap.

luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

maternity: maternity leavemateřská (dovolená)

over: left overzbylý

parental: parental leaverodičovská dovolená

post: leave the postopustit stanoviště

present: leaving presentdárek na odchodnou z práce ap.

right: right and leftna všechny strany

right: right, left and centrena všechny strany, všude možně, pořád dokola

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

shore: shore leavevycházka na pevninu námořníka

stand: be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.

strand: leave sb strandednechat koho ve štychu/na holičkách/na pospas

taste: přen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.

turn: make a left turnzahnout doleva

unpaid: unpaid leaveneplacené volno

unsaid: leave sth unsaidneříct co, nechat co nevyřčeno

winger: left/right wingerlevý/pravý křídelní útočník

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.