Hlavní obsah

alone [əˈləʊn]

Přídavné jméno

  1. sám, samotný bez přítomnosti jinýchLeave me alone.Nechte mě na pokoji.
  2. sami, samotní

Příslovce

Vyskytuje se v

leave: leave sb/sth alonenechat o samotě koho/co

let: let alonenatož, neřkuli, nemluvě o

all: I'm all alone.Jsem úplně sám.

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

pokoj: leave sb alonenechat koho na pokoji nerušit ap.

samota: leave sb alonenechat koho o samotě

teprve: let aloneco teprve natož

mě, mne: He left me alone.Nechal mne o samotě.

natož: I cannot make a tea, let alone cook the dinner.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

než: I'll go alone rather than wait.Než tady čekat, půjdu sám.

sám: You can't go there alone.Nemůžeš tam jít sám.

samotný: The child stayed home alone.Dítě zůstalo doma samotné.

ubezpečit se: He made sure that he was alone.Ubezpečil se, že je sám.

zanechat: leave/let sb alonezanechat koho o samotě

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.