Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) already(v otázce) yet(v záporu) any more/longerUž jsi to dokončil?Have you finished it yet?Už jsi tam někdy byl?Have you ever been there?Už bys měl jít.You should go now.Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.už nenot any more/longer, (znovu ne) not again, (již nikdy) no more
  2. (zdůraznění významu) already(s časovým údajem) as early/far back asTo už je pět?Is it five already?už roku 1250as far back as in 1250

Částice

  • přáníDost už!That's enough!Už aby byl ... je nejvyšší časIt's high time he was ...Už aby bylo zítra.Roll on tomorrow!Už ať jsi pryč!Be off now!, Get off!

Vyskytuje se v

dost: mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth

mít: mít už za sebou cobe through sth

namále: mít už namále před smrtíbe at death's door

odzvonit: čemu (už) odzvonilosth is a thing of the past

proto: už proto, že ...if only because

teprve: (a) už teprve nemuch less

zase: už zaseyet again

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

běžet: Musím už běžet.I must be off.

cesta: Už jsem na cestě.I am on my way.

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

dávno: Je to už dávno co ...It's been a long time since ...

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

dospět: Kdy už (konečně) dospěješ?When will you grow up?

chápat: Už chápu.I see., I get the point.

chloupek: Už je to o chloupek lepší.It is a shade better now.

jasný: Už je to jasné?Is it clear now?

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jíst: Už jsem jedl.I have eaten (already).

když: Když už jsi tu.Once you are here.

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

letět: Tento styl už neletí.This style is out (of fashion).

manžel: Jak dlouho už jsou manželé?How long have they been married?

ona: Ona už odešla.She has left already.

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

ozvat se: Neozval se mi už týden.I haven't heard from him for a week.

podruhé: Podruhé už to nedělej!Don't do it again!

pomalu: Už je pomalu čas jít.It is about time to go.

ponechat: To už ponechám na Vás.I will leave this up to you.

popsat: Už bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...

pozapomenout: Už jsem to pozapomněl.I'm a bit rusty., Jsem ze cviku. I am out of practice.

prý: Prý to už zaplatil. jak tvrdíHe claims to have paid for it.

přesytit: být (už) přesycen čímbe sated with sth, hovor. be fed up with sth

rezavět: Šrouby už reziví.The bolts are going rusty already.

rozhodnutý: Už jsi rozhodnutý?Have you made up your mind?

setkat se: Už jsme se (někdy) setkali?Have we met before?

slyšet: Už jsem o tom slyšel.I've heard about it.

snést: Já už to nesnesu.I can't take it any more.

sníst: Už jsi to snědl?Have you eaten it (up)?

spasit: To (už) nás nespasí.That won't help us.

spotřebovat: Už jsme spotřebovali všechny zásoby.We have used up all the supplies.

stanovit: Už jste stanovili datum?Have you set the date yet?

udržet: Už to neudržím.I can't hold it any longer.

uklidit: Už sis uklidil v pokoji?Have you cleaned your room yet?

ulevit se: Už se mu ulevilo.He is feeling better now.

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more