Hlavní obsah

rozhodnutý

Vyskytuje se v

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

nechat: Rozhodla se nechat školy.She decided to quit school.

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.He decided to leave.

rozhodnout se: Rozhodli jste se?Have you decided?

rozhodnout se: Rozhodl se je zachránit.He determined to rescue them.

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

dead: be dead set on (doing) sthbýt pevně rozhodnutý čemu

deadlocked: deadlocked jurynerozhodnutá porota u soudu

decide: decide against (doing) sthrozhodnout se neudělat co

decide: decide against sbrozhodnout v neprospěch koho soud ap.

decide: decide for/in favour of sbrozhodnout ve prospěch koho soud ap.

make: make a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

mind: have (got) one's mind set on sthbýt (pevně) odhodlán k čemu, být rozhodnutý (získat) co, mít spadeno na co

plaintiff: find for the plaintiffrozhodnout ve prospěch žalobce

voter: floating voternerozhodnutý volič

decide: Have you decided?Rozhodl ses?, v restauraci Vybrali jste si?

mind: Has he made up his mind?Už se rozhodl?

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.

two: be in two minds about sth, whethernemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čeho