Hlavní obsah

rozhodovací

Vyskytuje se v

decision: rozhodovatel, pracovník/osoba s rozhodovací pravomocídecision maker

deliberative: poradní sbor, rozhodovací orgán senát ap.deliberative body