Hlavní obsah

deliberative [dɪˈlɪbərətɪv]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

deliberative: poradní sbor, rozhodovací orgán senát ap.deliberative body