Hlavní obsah

rule [ruːl]

Vyskytuje se v

rule out of: sth vyloučit, diskvalifikovat koho ze sportovního utkánírule sb out of

breaker: = kdo porušuje pravidlarule-breaker

cardinal: základní pravidlocardinal rule

colonial: koloniální nadvláda/panstvícolonial rule

conduct: pravidla chovánírules of conduct

general: většinou, zpravidla, obvykleas a general rule

give: vydat (soudní) rozhodnutípráv. give a ruling

mob: vláda ulicemob rule

party: vládnoucí stranaruling party

rule: nepsané pravidlounwritten rule

rule book: stanovy stranyparty rule book

ruling: největší vášeň co nejvíce ovlivňuje chování jedinceruling passion

traffic: dopravní předpisy, pravidla silničního provozutraffic rules

against: To je proti pravidlům.That is against the rules.

fit: Král už není způsobilý vládnout.The king is no longer fit to rule.

dodržet: dodržet pravidlaobserve the rules

dodržovat: dodržovat pravidlaabide by/observe the rules

logaritmický: logaritmické pravítkoslide rule

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

pravítko: mat. logaritmické pravítkoslide rule

předpis: dopravní předpisytraffic rules, BrE Highway Code

půjčovní: půjčovní řádlending rules

řád: pracovní řádworking rules

školní: školní řádschool rules, zásady chování žáků code of conduct

vyloučit: sport. vyloučit ze hryfotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the ice

porušit: porušit pravidla/smlouvubreak the rules/a contract

třída: vládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

tvrdý: tvrdá pravidlastrict rules

vládnoucí: vládnoucí stranaruling party, party in power

exception: nebýt výjimkoube no exception (to the rule)