Hlavní obsah

rule [ruːl]

Vyskytuje se v

exception: be no exception (to the rule)nebýt výjimkou

rule out of: rule sb out ofsth vyloučit, diskvalifikovat koho ze sportovního utkání

breaker: rule-breaker= kdo porušuje pravidla

cardinal: cardinal rulezákladní pravidlo

colonial: colonial rulekoloniální nadvláda/panství

conduct: rules of conductpravidla chování

general: as a general rulevětšinou, zpravidla, obvykle

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

mob: mob rulevláda ulice

party: ruling partyvládnoucí strana

rule book: party rule bookstanovy strany

ruling: ruling passionnejvětší vášeň co nejvíce ovlivňuje chování jedince

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

dodržet: dodržet pravidlaobserve the rules

dodržovat: dodržovat pravidlaabide by/observe the rules

logaritmický: logaritmické pravítkoslide rule

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

pravidlo: pravidla hrygame rules

pravidlo: porušit pravidlabreak the rules

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyright/left-hand rule

pravítko: mat. logaritmické pravítkoslide rule

předpis: dopravní předpisytraffic rules, BrE Highway Code

půjčovní: půjčovní řádlending rules

řád: pracovní řádworking rules

školní: školní řádschool rules, zásady chování žáků code of conduct

vyloučit: sport. vyloučit ze hryfotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the ice

porušit: porušit pravidla/smlouvubreak the rules/a contract

pravidlo: základní pravidlobasic rule

třída: vládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

tvrdý: tvrdá pravidlastrict rules

vládnoucí: vládnoucí stranaruling party, party in power

vyloučit: To nelze vyloučit.It can't be ruled out/excluded.