Hlavní obsah

administer [ədˈmɪnɪstə]

Vyskytuje se v

justice: administer justicevykonávat spravedlnost

spravovat: administer the network, pracovat jako správce sítě be a network administratorvýp. spravovat síť

administer: práv. administer justicevykonávat spravedlnost, spravovat soudnictví