Hlavní obsah

nullify [ˈnʌlɪˌfaɪ]

Odvozená slova

null