Hlavní obsah

cancel [ˈkænsəl]

Vyskytuje se v

account: cancel/close an accountzrušit účet

trademark: cancel a registered trademarkzrušit registrovanou ochrannou známku

odstoupit: withdraw from/back out of/cancel the contractodstoupit od smlouvy

vykrátit: cancel each other outvykrátit se dvě čísla ap.

vypovědět: terminate/cancel a contractpráv. vypovědět smlouvu

vyučování: The school is cancelled today., There are no classes today.Dnes odpadá vyučování.

zrušit: I'd like to cancel a reservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.

cancel: cancel the orderzrušit objednávku