Hlavní obsah

contribute [kənˈtrɪbjuːt]

Vyskytuje se v

podíl: have a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sthmít svůj podíl na čem

přispět: donate/contribute to charitypřispět na charitu

zásluha: How did you contribute?Jakou zásluhu na tom máš ty?