Hlavní obsah

government [ˈgʌvənmənt or ˈgʌvəmənt]

Vyskytuje se v

central: central governmentústřední vláda

coalition: coalition governmentkoaliční vláda

control: government controlstátní dozor

employee: government/permanent employeesstátní/stálí zaměstnanci

establish: establish (the) governmentustavit vládu

expenditure: ekon. government expenditure(s)vládní výdaje

finance: government financedvládou financovaný

funding: government fundingfinancování vládou

official: government officialsvládní představitelé

security: government securitiesvládní cenné papíry

shutdown: government shutdownuzavření provozu státních institucí z důvodu vyčerpání financí

městský: municipal government, BrE corporationměstské zastupitelstvo

prozatímní: interim governmentprozatímní vláda

vláda: minority/majority/coalition governmentmenšinová/většinová/koaliční vláda

vládní: government billvládní návrh zákona

zřízení: system of governmentstátní zřízení

pravicový: right-wing governmentpravicová vláda

sestavit: put together/form a government/coalitionsestavit vládu/koalici

zásluhou: It's no thanks to the government that ...Není to zásluhou vlády, že ...

government: government agencyvládní agentura