Hlavní obsah

slyšet

Nedokonavé sloveso

  1. (vnímat sluchem) koho/co hear sb/sth(při hlášení se vysílačkou též) readčasto se slovesem canSlyšíte mě?Can you hear me?Neslyším vás (dobře).I can't hear you (well).Neslyšel jsem dobře.I didn't hear well.
  2. (nebýt hluchý) hear, have hearing, be of what hearing
  3. (doslechnout se) o čem hear about, learn about sth, get to knowUž jsem o tom slyšel.I've heard about it.
  4. (na jméno) na co answer, respond to sth

Vyskytuje se v

muset: Musíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.

rádio: Slyšel jsem to v rádiu.I heard it on the radio.

špatně: špatně slyšetbýt nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sth

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

grieve: I was grieved to hear of his suicide.Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.

hear: Can you hear me?Slyšíš mě?

hear: Have you heard of ...?Už jsi slyšel o ...?

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.