Hlavní obsah

udržet

Dokonavé sloveso

  1. (zachovat) co keep, maintain(původní stav) preserve sthSnažili se ho udržet naživu.They tried to keep him alive.udržet tajemstvíkeep a secretudržet krok s kýmkeep up with sb
  2. (nepustit z ruky) co (be able to) hold sth(unést) carry sthUž to neudržím.I can't hold it any longer.
  3. (zadržet) koho/co keep, hold sb/sthudržet čí pozornosthold sb's attention

Vyskytuje se v

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

udržet se: Sotva se udržím na nohou.I can hardly stand.

udržet se: Nemohl jsem se udržet smíchy.I couldn't help laughing.

hold: lose one's hold on sthneudržet co, neudržet na čem, pustit se čeho

keep: keep one's feetudržet se na nohou nespadnout

keep: keep sb goingudržet koho v chodu/při životě zásoby energie ap.

order: keep orderudržet pořádek ve třídě ap.

pace: BrE last the paceudržet tempo s ostatními

restrain: restrain osf from sthovládnout se, udržet se, kontrolovat se, zdržet se čeho

seat: keep one's seatudržet si křeslo být znovu zvolen do funkce

secret: keep sth secretudržet/udržovat/uchovat co v tajnosti

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

hold: I lost my hold on the rock and ...Už jsem se na té skále neudržel a...