Hlavní obsah

udržet

Dokonavé sloveso

  1. (zachovat) co keep, maintain(původní stav) preserve sthSnažili se ho udržet naživu.They tried to keep him alive.udržet tajemstvíkeep a secretudržet krok s kýmkeep up with sb
  2. (nepustit z ruky) co (be able to) hold sth(unést) carry sthUž to neudržím.I can't hold it any longer.
  3. (zadržet) koho/co keep, hold sb/sthudržet čí pozornosthold sb's attention

Vyskytuje se v

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

udržet se: Sotva se udržím na nohou.I can hardly stand.

order: udržet pořádek ve třídě ap.keep order

restrain: ovládnout se, udržet se, kontrolovat se, zdržet se čehorestrain osf from sth

secret: udržet/udržovat/uchovat co v tajnostikeep sth secret

hold: Už jsem to nemohl udržet.I couldn't hold it any longer.

udržet: udržet tajemstvíkeep a secret