Hlavní obsah

seat [siːt]

Sloveso

  1. osf/sb posadit (se) koho, sednout (si), usadit (se) koho kamWait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restauracíRemain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...Be seated.Posaďte se., Sedněte si.
  2. mít kapacitu kolik míst k sezení, pojmout, být pro kolik sedících osob - auto, místnostThis van seats eight.Tento mikrobus je pro osm osob.
  3. sth usadit, uložit co do pozice

Vyskytuje se v

orchestra: místa v první řadě v divadle ap.orchestra (seats)

seat: ustoupit do pozadí přenechat rozhodování ap. ostatnímtake a back seat

back: zadní sedadlo auta ap.back seat

balcony: místa na balkonbalcony seats

cover: autopotahy, potahy do autacar seat covers

deep: hlubinné ložiskotech. deep-seated deposit

fasten: připoutat se v autě ap.fasten one's seat-belt

front: spolujezdec na předním sedadlefront seat passenger

passenger: místo spolujezdce v autěpassenger seat

plan: zasedací pořádekseating plan

reel: samonavíjecí pás v autěinertia-reel seat belt

ringside: sedadlo v první řaděringside seat

seat belt: zapnout si/odepnout si bezpečnostní pásfasten/unfasten one's seat belt

seating: venkovní posezení, zahrádka restauraceoutside seating

slatted: laťová židle/laviceslatted seat

sleeper: sklápěcí sedadlosleeper seat

take: zasednout komu místotake sb's seat

unbuckle: odepnout se, odepnout si pás v autě ap.unbuckle osf/one's seat belt

vacant: volné místovacant seat

forward: sedadla po směru jízdyseats facing forward

bezpečnostní: bezpečnostní pássafety belt, seat belt

pořádek: zasedací pořádekseating order/plan

potah: potahy do autacar seat covers

připoutaný: být připoutaný v sedadlebe wearing a seat belt, hovor. be buckled up

sed: v seduwhen sitting, in a seated position

sedací: sedací soupravalounge suite, seating group, třídílná three piece suite

sedačka: dětská sedačkado auta ap. child seat, baby (car) seat, přenosná infant carrier, i ke stolu ap. booster seat

sedadlo: zadní sedadlo v autěback/rear seat

sezení: (počet) míst k sezenínumber of seats, seating capacity

souprava: sedací soupravalounge/trojdílná three piece suite, seating group

spolujezdec: sedadlo spolujezdcepassenger seat

volný: volné místo/sedadlovacant seat

zasedací: zasedací pořádekseating (plan)

místo: Je to místo volné?Is this seat free?

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

oddělat: Oddělal zadní sedadla.He removed the rear seats.

odepnout: Odepnul si bezpečnostní pás.He unfastened his seat belt.

pás: zapnout si pás bezpečnostnífasten one's seat belt

prohodit: Prohodíme si místa.Let's swap seats.

přesednout: Můžeme si přesednout? navzájemCan we swap seats?

připoutat se: Připoutejte se. v letadle ap.Fasten your seat belts.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.

sednout: Sedněte si (prosím).Sit down (please)., (Please) take a seat.

venkovský: venkovské sídlocountry seat

volno: Je zde volno?Is this seat free?

vyměnit: (Ne)vyměníme si místa?Shall we swap seats?

zabrat: zabrat (si) místo k sezeníoccupy a seat

housle: přen. hrát druhé housleplay second fiddle, take a back seat

navrch: mít navrchv soutěži ap. have the upper hand, být ve výhodě nad kým be one up on sb, AmE, hovor. be in catbird seat