Hlavní obsah

sezení, sedění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (na židli ap.) sitting(počet) míst k sezenínumber of seats, seating capacity
  2. (menší porada) session

Vyskytuje se v

bobek: sedět na bobkusquat, hunker, sit on one's haunches

hnutí: sedět bez hnutísit (stock-)still

model: sedět modelem komumodel for sb

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

sezení: (počet) míst k sezenínumber of seats, seating capacity

Turek: sedět na Turkasit cross-legged

volant: sedět/být za volantembe at/behind the steering wheel

klidně: Seď klidně.Sit still.

klín: sedět komu na klíněbe sitting in sb's lap/on sb's knee(s)

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

proti: Seděl proti mně.He sat opposite me.

rovně: Seď rovně!Sit upright!, nehrb se Don't slouch!

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

vzpřímeně: sedět vzpřímeněsit (bolt) upright

zabrat: zabrat (si) místo k sezeníoccupy a seat

založený: sedět se založenýma rukama nečinněsit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbs

cross-legged: sedět v tureckém sedu/na Turkasit cross-legged

fit: sedět, pasovat, zapadat do sebebe a good fit

slouch: chodit/sedět shrbeněwalk/sit with a slouch

splay: sedět s koleny/nohama od sebesit splay-legged

squat: dřepět, sedět na bobkube squatting

still: nehybně sedět, sedět bez hnutísit still

sun: sedět na sluncisit in the sun

table: sedět u stolu, sednout si ke stolusit at the table

tight: sedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestanehovor. sit tight

comfort: pohodlně sedětsit in comfort

seat: Zůstaňte sedět dokud ...Remain seated until ...

sit: sedět u stolusit at the table

porridge: sedět, být v lochu/base, bručet, lepit pytlíkyslang. do porridge

twiddle: točit palci (mlýnek), přen. sedět s rukama v klíně, chytat lelky, lelkovattwiddle one's thumbs

sedět: sedět na bobkusquat, be squatting