Hlavní obsah

serve [sɜːv]

Sloveso

  1. sb/sth sloužit komu/čemu vlasti ap.práv. serve articlesdělat koncipienta, být stážistou u advokáta
  2. as sth (po)sloužit jako co o věci
  3. sb/sth zásobovat koho/co lidi, oblast
  4. serve (up) sth podávat, (na)servírovat co pokrm
  5. být pro kolik osob/na kolik porcí o receptu
  6. sb obsloužit koho v restauraci, obchodě ap.Are you being served?Dostáváte?, Už jste obsluhováni?
  7. sb with sth, sth to sb práv. doručit, předat komu co obsílku ap.
  8. sth odpykat si, odsedět si, odkroutit si co trest ap.serve an apprenticeshipbýt v učení, být na praxi

Vyskytuje se v

serve: serve (up)sth podávat, (na)servírovat co pokrm

bench: serve on the benchpracovat jako soudce

purpose: serve one's purposesplnit svůj účel

chill: Serve chilled.Podávejte (vy)chlazené.

right: It serves you right.Dobře ti tak., Patří ti to.

funkce: function as sth, serve as sthplnit funkci čeho

odpykat: do/serve one's term/sentence/timeodpykat si trest

odsedět: serve one's sentence, hovor. do one's term/timeodsedět si trest/to

podání: second servedruhé podání

stůl: serve food (on the table)nosit/dávat na stůl jídlo

užitek: bring benefit to sb, benefit sb, serve sb (well)přinášet komu užitek

vzor: serve as an examplesloužit za vzor

zastávat: hold the post of sb, serve as sthzastávat funkci koho

dostávat: Are you being served?Dostáváte? dotaz prodavače

chlazený: Serve chilled.Podávejte chlazené.

klamat: if my memory serves me wellpokud mě neklame paměť

pamatovat (si): If I remember right..., If my memory serves me right...Pokud si dobře pamatuji...

podávat: Breakfast is served from 6 a.m.Snídaně se podává od 6 hodin.

sloužit: What is it used/does it serve for?K čemu to slouží?

mlít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

přijít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

first: First come first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.