Hlavní obsah

serve [sɜːv]

Sloveso

  1. sb/sth sloužit komu/čemu vlasti ap.práv. serve articlesdělat koncipienta, být stážistou u advokáta
  2. as sth (po)sloužit jako co o věci
  3. sb/sth zásobovat koho/co lidi, oblast
  4. serve (up) sth podávat, (na)servírovat co pokrm
  5. být pro kolik osob/na kolik porcí o receptu
  6. sb obsloužit koho v restauraci, obchodě ap.Are you being served?Dostáváte?, Už jste obsluhováni?
  7. sb with sth, sth to sb práv. doručit, předat komu co obsílku ap.
  8. sth odpykat si, odsedět si, odkroutit si co trest ap.serve an apprenticeshipbýt v učení, být na praxi

Podstatné jméno

  • sport.podání, servis v tenise ap.break sb's serveprorazit/prolomit čí podání

Vyskytuje se v

serve: sth podávat, (na)servírovat co pokrmserve (up)

bench: pracovat jako soudceserve on the bench

justice: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice has been served.

purpose: splnit svůj účelserve one's purpose

suggestion: příklad servírování fotka na obalu potraviny ap., doporučené servírováníserving suggestion

term: odpykat si/odsedět si trestdo/serve one's term

chill: Podávejte (vy)chlazené.Serve chilled.

right: Dobře ti tak., Patří ti to.It serves you right.

first: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come first served.