Hlavní obsah

serve [sɜːv]

Sloveso

  1. sb/sth sloužit komu/čemu vlasti ap.práv. serve articlesdělat koncipienta, být stážistou u advokáta
  2. as sth (po)sloužit jako co o věci
  3. sb/sth zásobovat koho/co lidi, oblast
  4. serve (up) sth podávat, (na)servírovat co pokrm
  5. být pro kolik osob/na kolik porcí o receptu
  6. sb obsloužit koho v restauraci, obchodě ap.Are you being served?Dostáváte?, Už jste obsluhováni?
  7. sb with sth, sth to sb práv. doručit, předat komu co obsílku ap.
  8. sth odpykat si, odsedět si, odkroutit si co trest ap.serve an apprenticeshipbýt v učení, být na praxi

Vyskytuje se v

serve: sth podávat, (na)servírovat co pokrmserve (up)

bench: pracovat jako soudceserve on the bench

purpose: splnit svůj účelserve one's purpose

chill: Podávejte (vy)chlazené.Serve chilled.

right: Dobře ti tak., Patří ti to.It serves you right.

first: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come first served.