Hlavní obsah

serve

servattear* off, strip

servat sehave* a fight*/brawl

seřvatdress down, bawl/chew out, chew ass

Vyskytuje se v

serve: serve (up)sth podávat, (na)servírovat co pokrm

bench: serve on the benchpracovat jako soudce

purpose: serve one's purposesplnit svůj účel

chill: Serve chilled.Podávejte (vy)chlazené.

right: It serves you right.Dobře ti tak., Patří ti to.

funkce: function as sth, serve as sthplnit funkci čeho

odpykat: do/serve one's term/sentence/timeodpykat si trest

odsedět: serve one's sentence, hovor. do one's term/timeodsedět si trest/to

podání: second servedruhé podání

stůl: serve food (on the table)nosit/dávat na stůl jídlo

užitek: bring benefit to sb, benefit sb, serve sb (well)přinášet komu užitek

vzor: serve as an examplesloužit za vzor

zastávat: hold the post of sb, serve as sthzastávat funkci koho

dostávat: Are you being served?Dostáváte? dotaz prodavače

chlazený: Serve chilled.Podávejte chlazené.

klamat: if my memory serves me wellpokud mě neklame paměť

pamatovat (si): If I remember right..., If my memory serves me right...Pokud si dobře pamatuji...

podávat: Breakfast is served from 6 a.m.Snídaně se podává od 6 hodin.

sloužit: What is it used/does it serve for?K čemu to slouží?

mlít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

přijít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

first: First come first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.