Hlavní obsah

purpose [ˈpɜːpəs]

Podstatné jméno

  1. of sth účel, smysl čehoIt would serve no purpose.K ničemu by to nebylo.serve one's purposesplnit svůj účelto no purposebez užitku, k ničemu, zbytečněto some purposes jistým úspěchem
  2. cíl, záměr, úmyslsuits sb's purposeshodit se komu

Vyskytuje se v

cross-purposes: with sb nerozumět si s kým, mluvit každý o něčem jiném, mít odlišné záměry nevědomkybe at cross-purposes

purpose: prakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediskafor all practical purposes, to all intents and purposes

illustrative: pro ilustraci, na ukázkufor illustrative purposes

infirmity: nerozhodnostinfirmity of purpose

medicinal: pro léčebné účelyfor medicinal purposes

tax: pro daňové účelyfor tax purposes

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemfor this purpose

účelový: věta účelováfinal clause, clause of purpose

naschvál: Řekl jsem to naschvál.I said it on purpose.

postrádat: postrádat smysllack purpose