Hlavní obsah

chance [tʃɑːns AmE tʃæns]

Podstatné jméno

  1. of sth šance, naděje, možnost na coWhat are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou
  2. náhoda

Přídavné jméno

Sloveso

  1. chance to do sth form.náhodou udělat co narazit na někoho, s někým se setkat ap.
  2. sth risknout co

Vyskytuje se v

fat: fat chance(jen) malá šance že se něco stane

ghost: not to stand a ghost of a chance of doing sthmít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat co

sporting: a sporting chancedost velká šance že se něco stane

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

leap: leap at the chanceskočit po příležitosti

lucky: lucky chancešťastná náhoda

meeting: chance meetingnáhodné setkání

sheer: by sheer chancečistě náhodou

stand: stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci

survival: survival chance, chance of survivalnaděje na přežití

take: take chancesriskovat, hazardovat

fighting chance: He has a fighting chance to win.Když zabojuje, mohl by vyhrát.

get: whenever I get the chance ...kdykoliv mám příležitost ...

earthly: hovor. not an earthly (chance)ani nejmenší šance

čirý: by pure accident, by sheer chance, purely by accidentčirou náhodou

hazardní: gambling (game), game of chancehazardní hra

hra: gambling, gaming, games of chancehazardní hry

náhoda: lucky chance, stroke of luck, happy accident, trefa flukešťastná náhoda

náhodou: by lucky chancešťastnou náhodou

risknout: chance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the darkrisknout to

šance: give sb a chancedát komu šanci

šťastný: by a lucky chance, by a stroke of luck, hovor. by a flukešťastnou náhodou

potkat (se): meet sb by chance, run into sb, come across sbnáhodou potkat koho

riskovat: You are taking chances.Ty riskuješ.

setkání: chance meetingnáhodné setkání

úplný: by pure chanceúplnou náhodou

zahodit: blow a chance of doing sthzahodit šanci udělat co

zrovna: No way!, Some chance!To zrovna.

kéž: Chance would be a fine thing!Kéž by!

chance: chance to do sthnáhodou udělat co narazit na někoho, s někým se setkat ap.