Hlavní obsah

náhoda

Podstatné jméno, rod ženský

  • (nečekaná událost) chance(shoda okolností) coincidence(hl. nemilá) accident, fortuitynešťastná náhodamischance, (smůla) bad luck, (incident) misadventurešťastná náhodalucky chance, stroke of luck, happy accident, (trefa) flukeponechat náhodě coleave sth to chance

Vyskytuje se v

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident

náhodou: šťastnou náhodouby lucky chance

náhodou: nešťastnou náhodouby mischance

náhodou: náhodou zaslechnoutoverhear

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

nešťastný: nešťastnou náhodouby mischance

objevit: náhodou objevit co narazit nacome across sth

šťastný: šťastnou náhodouby a lucky chance, by a stroke of luck, hovor. by a fluke

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

náhodou: Náhodou tam byl.He happened to be there.

náhodou: Nemáte náhodou ...?Do you happen to have ...?

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

úplný: úplnou náhodouby pure chance

accident: by accident(jen) náhodou

accident: happy accidentšťastná náhoda

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

chance: on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

happenstance: by happenstancenáhodou

happy: happy coincidencešťastná náhoda

hit and miss: hit-and-miss affairvěc náhody

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

luck: by lucknáhodou

lucky: lucky chancešťastná náhoda

misadventure: by misadventurenešťastnou náhodou (nastalý), smolně

mischance: by mischancenešťastnou náhodou

sheer: by sheer chancečistě náhodou

stroke: stroke of luckšťastná náhoda, štěstí náhlé

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

chance: chance on sb/sthnáhodou narazit na koho/co