Hlavní obsah

kdyby

Spojka

  1. (jestliže) if(náhodou) shouldpojí se s min. č.Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...Kdyby nebylo jeho ...Were it/If it were not for him, But for him ...Kdybych byl na tvém místě ...If I were you ...
  2. (ani v tom případě)i kdybyeven if

Částice

  1. (kéž) if (only), I wishKdyby tak byl tady.If only he were here.Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?
  2. (možnost děje)pomocí should

Vyskytuje se v

i: even ifi kdyby podmínka

náhodou: pro případ just in case, c!kdyby snad on the chance of sthkdyby náhodou

kdyby: If only he were here.Kdyby tak byl tady.

mít: If I were to choose ...Kdybych si měl vybrat...

nevadit: Would you mind if ...?Nevadilo by vám kdyby ... ?

ocenit: I would appreciate if ...Ocenil bych, kdyby ...

škoda: It would be good if...Nebylo by na škodu, kdyby...

tak: If only he was here.Kdyby tu tak byl.

ty: If I were you.Kdybych byl tebou.

ubýt: It would do you no harm if you ...Ono by tě neubylo, kdybys ...

vadit: Would it be a problem/any trouble if ...?Vadilo by, kdyby ...?

rozkrájet se: no matter how hard I try, not for the life of mei kdybych se rozkrájel

chance: on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

be: If I were you.Kdybych byl tebou.

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

either: If either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

surprise: I wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...

were: If I were you.Kdybych byl tebou.

wish: I wish I were young.Kdybych tak byl mladý.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...