Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotná a jiná ztráta) damage(újma) harm, injury, losszpůsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage
  2. (neprospěch) form. detriment, hurt, damageNebylo by na škodu, kdyby...It would be good if...

Příslovce

  • pity, shame, čeho(marné vynaložení) waste of sthTo je ale škoda!What a pity/shame!To je škoda času.It's a waste of time.

Vyskytuje se v

likvidátor: likvidátor škod/pojistných událostí pojišťovnyBrE loss adjuster, AmE insurance/claims adjuster

likvidovat: ekon. likvidovat škodu pojišťovnasettle a claim

nenapravitelný: nenapravitelná škoda/křivdairreparable damage/wrong

věcný: věcná odpovědnost/škodamaterial responsibility/damage

nadělat: nadělat škodydo a lot damage

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

působit: Hurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

compensation: compensation for damagenáhrada škody

detriment: to the detriment of sthk újmě, ke škodě, na úkor/újmu čeho

earthquake: earthquake damageškody způsobené zemětřesením

environmental: environmental damageekologická újma, škoda na životním prostředí

liability: liability insurancepojištění odpovědnosti za škodu

liable: liable for damagesodpovědný za škody

property: property damageškoda na majetku

wilful: wilful damageúmyslné poškození, úmyslně spáchaná škoda

damage: The storm did a lot of damage.Bouře napáchala spoustu škod.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

pity: What a pity!To je ale škoda!

shame: It's a shame.To je škoda.

what: What a pity/shame!To je ale škoda!