Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotná a jiná ztráta) damage(újma) harm, injury, losszpůsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage
  2. (neprospěch) form. detriment, hurt, damageNebylo by na škodu, kdyby...It would be good if...

Příslovce

  • pity, shame, čeho(marné vynaložení) waste of sthTo je ale škoda!What a pity/shame!To je škoda času.It's a waste of time.

Vyskytuje se v

likvidátor: BrE loss adjuster, AmE insurance/claims adjusterlikvidátor škod/pojistných událostí pojišťovny

likvidovat: settle a claimekon. likvidovat škodu pojišťovna

nenapravitelný: irreparable damage/wrongnenapravitelná škoda/křivda

věcný: material responsibility/damagevěcná odpovědnost/škoda

nadělat: do a lot damagenadělat škody

napáchat: cause great damage, publ., kniž. wreak havocnapáchat velké škody

působit: Hurricanes do a lot of damage.Hurikány působí velké škody.

škoda: What a pity/shame!To je ale škoda!

zabránit: prevent further damagezabránit dalším škodám

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku

compensation: compensation for damagenáhrada škody

detriment: to the detriment of sthk újmě, ke škodě, na úkor/újmu čeho

earthquake: earthquake damageškody způsobené zemětřesením

environmental: environmental damageekologická újma, škoda na životním prostředí

liability: liability insurancepojištění odpovědnosti za škodu

liable: liable for damagesodpovědný za škody

property: property damageškoda na majetku

wilful: wilful damageúmyslné poškození, úmyslně spáchaná škoda

damage: The storm did a lot of damage.Bouře napáchala spoustu škod.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

pity: What a pity!To je ale škoda!

shame: It's a shame.To je škoda.

what: What a pity/shame!To je ale škoda!