Hlavní obsah

damage [ˈdæmɪdʒ]

Vyskytuje se v

damage: odškodné, náhrada škod(y), odškodněnídamages

collision: havarijní pojištění pro případ haváriecollision damage waiver

compensation: náhrada škodycompensation for damage

earthquake: škody způsobené zemětřesenímearthquake damage

environmental: ekologická újma, škoda na životním prostředíenvironmental damage

liable: odpovědný za škodyliable for damages

property: povinné ručeníAmE property damage liability (insurance) PDL

punitive: odškodné s represivní funkcí jako postih viníkapráv. punitive damages

shipment: poškozená zásilkadamaged shipment

wilful: úmyslné poškození, úmyslně spáchaná škodawilful damage

do: Pár bomb může způsobit hodně škody.A few bombs can do a lot of damage.

havarijní: havarijní pojištěnícar/automobile insurance, hl. u půjčovaných aut collision damage waiver

nenapravitelný: nenapravitelná škoda/křivdairreparable damage/wrong

poškodit: poškodit čí pověstdamage sb's reputation

poškození: práv. úmyslné poškozenímalicious damage

povinný: povinné ručení pojištění motoristůthird party insurance, AmE property damage liability

újma: přijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damage

věcný: věcná odpovědnost/škodamaterial responsibility/damage

nadělat: nadělat škodydo a lot damage

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

přijít: Na kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?

působit: Hurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

stát se: Už se stalo.o negativním The damage is done., už je uděláno It's been done.