Hlavní obsah

damage [ˈdæmɪdʒ]

Vyskytuje se v

collision: collision damage waiverhavarijní pojištění pro případ havárie

compensation: compensation for damagenáhrada škody

earthquake: earthquake damageškody způsobené zemětřesením

environmental: environmental damageekologická újma, škoda na životním prostředí

liable: liable for damagesodpovědný za škody

property: AmE property damage liability (insurance) PDLpovinné ručení

property: property damageškoda na majetku

punitive: práv. punitive damagesodškodné s represivní funkcí jako postih viníka

shipment: damaged shipmentpoškozená zásilka

wilful: wilful damageúmyslné poškození, úmyslně spáchaná škoda

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

havarijní: havarijní pojištěnícar/automobile insurance, hl. u půjčovaných aut collision damage waiver

nenapravitelný: nenapravitelná škoda/křivdairreparable damage/wrong

poškodit: poškodit čí pověstdamage sb's reputation

poškození: práv. úmyslné poškozenímalicious damage

povinný: povinné ručení pojištění motoristůthird party insurance, AmE property damage liability

újma: přijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damage

věcný: věcná odpovědnost/škodamaterial responsibility/damage

nadělat: nadělat škodydo a lot damage

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

poškodit: poškodit si zdravídamage one's health

poškození: utrpět poškozenísuffer damage

přijít: Na kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?

působit: Hurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

stát se: Už se stalo.o negativním The damage is done., už je uděláno It's been done.