Hlavní obsah

injury [ˈɪndʒərɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. to sth zranění, poranění, poškození, úraz čeho hl. nehodou způsobenésustain severe injuriesutrpět těžká zraněnílethal/deadly injurysmrtelné zranění
  2. to sth přen. ublížení, újma na čeminjury to sb's reputationpoškození čí pověsti

Vyskytuje se v

whiplash: whiplash (injury)hyperextenze/hyperflexe krku zranění z prudkého trhnutí hlavou - při havárii ap.

facial: facial injuryporanění obličeje

industrial: industrial injurypracovní úraz

layoff: injury layoffnemocenská, zdravotní volno kvůli zranění

personal: práv. personal injuryfyzická újma, újma na zdraví způsobená při nehodě ap.

prone: injury-pronenáchylný ke zranění, často zraněný

self-inflicted: (intentional) self-inflicted injury(úmyslné) sebepoškození

spinal: med. spinal injuryporanění páteře

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

lehký: light injurylehké zranění

smrtelný: fatal injurysmrtelné zranění

vnitřní: internal injuries/bleeding/organsmed. vnitřní zranění/krvácení/orgány

vyváznout: escape unhurt/without injuryvyváznout bez zranění

podlehnout: He succumbed to his injuries.Podlehl zraněním.

utrpět: He suffered a severe injury.Utrpěl těžké zranění.

vážný: serious/major/severe injuryvážné zranění

zranění: serious/slight/fatal injurytěžké/lehké/smrtelné zranění

injury: lethal/deadly injurysmrtelné zranění