Hlavní obsah

impairment [ɪmˈpeəmənt or -ˈpær-]

Vyskytuje se v

hearing: hearing impairmentvada sluchu

sluchový: hearing defect/impairmentmed. sluchová vada

zrakový: visual defect/disorder/impairment, vision defect, eye disorderzraková vada

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu