Hlavní obsah

impaired [ɪmˈpeəd]

Vyskytuje se v

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

vision: impaired visionvada zraku

visually: visually impaired/handicappedzrakově postižený

postižený: zrakově postiženývisually impaired

sluchově: sluchově postiženýhearing-impaired

zažívací: zažívací potížeindigestion, impaired digestion

zrakově: zrakově postiženývisually impaired

zažívání: špatné zažíváníindigestion, impaired digestion, difficulties in digesting