Hlavní obsah

impaired [ɪmˈpeəd]

Vyskytuje se v

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

impaired: hearing-impairednedoslýchavý, sluchově postižený

vision: impaired visionvada zraku

visually: visually impaired/handicappedzrakově postižený