Hlavní obsah

impairment [ɪmˈpeəmənt or -ˈpær-]

Vyskytuje se v

hearing: hearing impairmentvada sluchu

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu