Hlavní obsah

hurt [hɜːt]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

feeling: hurt sb's feelingsranit citově, dotknout se koho, ranit čí city, urazit koho

anybody: I didn't hurt anybody.Já jsem nikomu neublížil.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

dotknout se: hurt sb's feelingsdotknout se čích citů

přijít: get hurt, come to harmpřijít k úrazu, přijít k úhoně

úraz: get hurt, come to harmpřijít k úrazu

hrom: It hurts like hell!Bolí to jako hrom!

chtít: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

trnout: Ice cream hurts my teeth.Ze zmrzliny mi trnou zuby.

ublížit: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

udělat: Did he harm/hurt you?Udělal ti něco? ublížil ti

zamrzet: křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.Zamrzelo ho to.

zranit se: Nobody was/got injured/hurt in the accident.Nikdo se při nehodě nezranil.

kuře: He wouldn't hurt a fly.Neublížil by ani kuřeti.

hurt: hurt osfporanit se, zranit se, ublížit si