Hlavní obsah

hurt [hɜːt]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

feeling: hurt sb's feelingsranit citově, dotknout se koho, ranit čí city, urazit koho

anybody: I didn't hurt anybody.Já jsem nikomu neublížil.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

dotknout se: dotknout se čích citůhurt sb's feelings

přijít: přijít k úrazu, přijít k úhoněget hurt, come to harm

úraz: přijít k úrazuget hurt, come to harm

hrom: Bolí to jako hrom!It hurts like hell!

chtít: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

trnout: Ze zmrzliny mi trnou zuby.Ice cream hurts my teeth.

ublížit: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

udělat: Udělal ti něco? ublížil tiDid he harm/hurt you?

zamrzet: Zamrzelo ho to.křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.

zranit se: Nikdo se při nehodě nezranil.Nobody was/got injured/hurt in the accident.

kuře: Neublížil by ani kuřeti.He wouldn't hurt a fly.