Hlavní obsah

ublížit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

chtít: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

kuře: Neublížil by ani kuřeti.He wouldn't hurt a fly.

disservice: uškodit, ublížit komu, poškodit kohodo sb a disservice

harm: ublížit komu, zranit kohodo sb harm

hurt: poranit se, zranit se, ublížit sihurt osf

violence: ublížit komu, poškodit co, překroutit fakta ap.do violence to sb/sth

anybody: Já jsem nikomu neublížil.I didn't hurt anybody.

mean: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

ublížit: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.