Hlavní obsah

ublížit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

chtít: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

kuře: Neublížil by ani kuřeti.He wouldn't hurt a fly.

disservice: do sb a disserviceuškodit, ublížit komu

harm: do sb harmublížit komu, zranit koho

hurt: hurt osfporanit se, zranit se, ublížit si

violence: do violence to sb/sthublížit komu, poškodit co, překroutit fakta ap.

wrong: do sb wrongdopustit se křivdy na kom, přen. ublížit, (u)činit příkoří komu

anybody: I didn't hurt anybody.Já jsem nikomu neublížil.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.