Hlavní obsah

ublížení

Podstatné jméno, rod střední

  • harm(poranění, újma) injury, hurtpráv. těžké/lehké ublížení na zdraví/tělegrievous/actual bodily harmnapadení a ublížení na zdravíassault and battery

Vyskytuje se v

chtít: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

ublížit: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

kuře: Neublížil by ani kuřeti.He wouldn't hurt a fly.

bodily: grievous/actual bodily harmtěžké/lehké ublížení na zdraví

disservice: do sb a disserviceuškodit, ublížit komu

harm: do sb harmublížit komu, zranit koho

harm: (grievous) bodily harm(těžké) ublížení na zdraví

hurt: hurt osfporanit se, zranit se, ublížit si

occasion: assault occasioning actual bodily harmpřepadení s lehkým ublížením na zdraví

violence: do violence to sb/sthublížit komu, poškodit co, překroutit fakta ap.

wrong: do sb wrongdopustit se křivdy na kom, přen. ublížit, (u)činit příkoří komu

anybody: I didn't hurt anybody.Já jsem nikomu neublížil.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.