Hlavní obsah

ublížit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

chtít: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

kuře: He wouldn't hurt a fly.Neublížil by ani kuřeti.

disservice: do sb a disserviceuškodit, ublížit komu, poškodit koho

harm: do sb harmublížit komu, zranit koho

hurt: hurt osfporanit se, zranit se, ublížit si

violence: do violence to sb/sthublížit komu, poškodit co, překroutit fakta ap.

anybody: I didn't hurt anybody.Já jsem nikomu neublížil.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

ublížit: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.