Hlavní obsah

disservice [dɪsˈsɜːvɪs]

Vyskytuje se v

uškodit: uškodit sido osf a disservice

disservice: uškodit, ublížit komu, poškodit kohodo sb a disservice