Hlavní obsah

damaging [ˈdæmɪdʒɪŋ]

Vyskytuje se v

damage: damagesodškodné, náhrada škod(y), odškodnění

collision: collision damage waiverhavarijní pojištění pro případ havárie

compensation: compensation for damagenáhrada škody

earthquake: earthquake damageškody způsobené zemětřesením

environmental: environmental damageekologická újma, škoda na životním prostředí

liable: liable for damagesodpovědný za škody

property: AmE property damage liability (insurance) PDLpovinné ručení

punitive: práv. punitive damagesodškodné s represivní funkcí jako postih viníka

shipment: damaged shipmentpoškozená zásilka

wilful: wilful damageúmyslné poškození, úmyslně spáchaná škoda

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

havarijní: car/automobile insurance, hl. u půjčovaných aut collision damage waiverhavarijní pojištění

nenapravitelný: irreparable damage/wrongnenapravitelná škoda/křivda

poškodit: damage sb's reputationpoškodit čí pověst

poškození: malicious damagepráv. úmyslné poškození

povinný: third party insurance, AmE property damage liabilitypovinné ručení pojištění motoristů

újma: be harmed, come to harm, suffer damagepřijít k újmě

věcný: material responsibility/damagevěcná odpovědnost/škoda

nadělat: do a lot damagenadělat škody

napáchat: cause great damage, publ., kniž. wreak havocnapáchat velké škody

přijít: How much will it cost?, hovor. What's the damage?Na kolik to přijde?

působit: Hurricanes do a lot of damage.Hurikány působí velké škody.

škoda: cause severe damage, do a lot of damagezpůsobit/napáchat těžké škody

zabránit: prevent further damagezabránit dalším škodám

stát se: o negativním The damage is done., už je uděláno It's been done.Už se stalo.