Hlavní obsah

earthquake [ˈɜːθˌkweɪk]

Podstatné jméno

  • zemětřeseníearthquake zoneoblast postižená zemětřesenímearthquake damageškody způsobené zemětřesením

Vyskytuje se v

zemětřesení: There was an earthquake.Došlo k zemětřesení.

earthquake: earthquake zoneoblast postižená zemětřesením