Hlavní obsah

earth [ɜːθ]

Vyskytuje se v

crust: (earth's) crust(zemská) kůra

earth: (the) EarthZemě, zeměkoule planeta

face: on the face of the earthna celém širém světě

salt: salt of the earthsůl země, velmi schopný člověk schopný řešit problémové situace

axis: axis of the Earth, the Earth's axiszemská osa

core: the earth's corezemské jádro

curvature: curvature of the earth/spinezakřivení zemského povrchu/páteře

dog: earth dog(pes) norník

gravitational: Earth's gravitational pullzemská přitažlivost

heaven: heaven on earthráj na zemi

scorched earth: voj. scorched earth policytaktika spálené země

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

tremble: The earth trembled.Země se zachvěla.

kůra: Earth's crustgeol. zemská kůra

povrch: Earth's surfacezemský povrch

prostředí: environment-friendly, earth-friendlyšetrný k životnímu prostředí

přitažlivost: Earth's gravityfyz. zemská přitažlivost

ráj: heaven on earth, earthly paradiseráj na zemi

suchý: latrine, earth-closetsuchý záchod

tíže: Earth's gravityfyz. zemská tíže

zemní: earthwork, ground work, přemísťování zeminy earth movingstav. zemní práce

zemský: the Earth's gravity/crustgeol. zemská přitažlivost/kůra

točit se: The Earth rotates on its axis.Země se točí kolem své osy.

život: the origins of life on earthvznik života na zemi

smést: wipe sb/sth off the face of the earthsmést koho/co z povrchu zemského

země: Come down to earth!Vrať se nohama na zem!

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality