Hlavní obsah

ground [graʊnd]

Podstatné jméno

 1. zemBrE podlaha
 2. zem(ě), (zemský) povrchground forcespozemní vojsko
 3. půda, terénrocky groundskalnatý terénwaste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.ground work(s)zemní práce
 4. území
 5. oblastfishing groundrybolovná oblast, loviště ryb na mořianchorage groundkotviště
 6. hřiště, plocha pro určitou aktivituparade groundcvičiště přehlídkové, pochodové ap.cricket groundkriketové hřiště
 7. ground(s) pozemky u budovy ap.
 8. přen.prostředí, ovzduší, půda
 9. přen.základ argumentu, tvrzení ap.
 10. přen.pozice, postavení
 11. grounds for sth důvod pro co, příčina čeho

Související hesla

pt&pp of grind

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

gain: gain groundzískávat si příznivce, stávat se uznávaným, prosazovat se

grind: grind (up)sth (roze)mlít, rozdrtit, rozmělnit co obilí, kávu ap.

grind down: grind sb downtýrat, tyranizovat koho

grind out: grind sth outmechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořit

ground: ground(s)pozemky u budovy ap.

high ground: the high groundvýhoda, převaha proti ostatním

raze: raze (to the ground)srovnat se zemí, zcela zničit město ap.

assault: ground assaultpozemní útok

coffee: hovor. coffee groundskávová sedlina, (kávový) lógr

exhibition: exhibition groundsvýstaviště

fishing: fishing groundrybolovná oblast, loviště ryb

floor: BrE ground floorpřízemí

frost: ground frostpřízemní mrazík

grinding: grinding stonebrusný kámen

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

happy: happy hunting ground for sbvěčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro koho

hunting ground: happy hunting groundvěčná loviště indiánské nebe

marshy: marshy groundbažinatá půda

paste: tech. grinding/polishing pastebrusná/lešticí pasta

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

tooth: grind one's teethskřípat zuby

waste: waste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

hold: hold one's groundneustoupit, nedat se, stát si za svým

brusný: grinding stone, brousek ap. whetstone, obtahovací honing stonebrusný kámen

domácí: dítě be grounded, soudem nařízené be under house arrestmít domácí vězení

důvod: owing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sthz důvodu čeho

park: amusement park, pleasure ground, BrE funfairzábavní park

pod, pode: underground, under/below (the) groundpod zemí

pohled: ground plantech. pohled shora půdorys

posvátný: sacred groundposvátná půda

přízemí: on the BrE ground/AmE first floorv přízemí

přízemní: ground frostpřízemní mrazík

below: below (the) groundpod zemí, v zemi

sedlina: coffee dregs/groundskávová sedlina

skřípání: teeth-grinding, grinding of teeth, i zlostné ap. gnashing of teethskřípání zuby

skřípat: grind one's teeth, zlostí gnash one's teethskřípat zuby

spodní: ground water, z pramene spring waterspodní voda

srovnat: flatten sth, raze sth (to the ground)srovnat co se zemí dům ap.

stát: stand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's gunsstát si (pevně) za svým

titul: on grounds/the basis of sth, due to sthz titulu čeho kvůli

trvat: be insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's pointtrvat na svém

třecí: grinding mortartřecí miska

turecký: Turkish coffee, coffee with groundspotrav. turecká káva

vězení: dítě be grounded, soudním příkazem be under house arrestpřen. mít domácí vězení

vojsko: army, ground forcespozemní vojsko

základ: basics, rudiments, fundamentals, the ABC of sth, osvojené vědomosti grounding in sth, nejpodstatnější prvky essentialszáklady čeho oboru ap.

zdravotní: for health reasons, on medical groundsze zdravotních důvodů

zemní: earthwork, ground work, přemísťování zeminy earth movingstav. zemní práce

živný: pro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile groundživná půda

dopadnout: fall (down) on the grounddopadnout na zem

ležet: He was lying on the ground.Ležel na zemi.

padnout: fall to the ground, hovor. hit the deckpadnout k zemi

strhnout: pull sb to the groundstrhnout koho k zemi

tlačit: push sb/sth to the groundtlačit koho/co k zemi

trčet: The pole was sticking out of the ground.Kůl trčel ze země.

vsáknout se: Water soaked into the ground.Voda se vsákla do země.

země: under the groundpod zemí

loviště: happy hunting groundvěčná loviště indiánský ráj

půda: be on firm groundmít pevnou půdu pod nohama

vtloukat: hammer/drum/pound sth into sb's head, ground sth into sbvtloukat komu co do hlavy

zaskřípat: grind one's teethzaskřípat zuby