Hlavní obsah

happy [ˈhæpɪ]

Přídavné jméno-ppier, -ppiest

  1. šťastný, spokojenýI'm happy for him.Moc mu to přeju., Upřímně mu to přeji., Mám radost i za něj.Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!Happy Christmas!Veselé Vánoce!happy coincidencešťastná náhodamake sb happyučinit koho šťastnýmhappy hunting ground for sbvěčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro koho
  2. happy about/with sth spokojený s čím, rád že se něco stalo
  3. be happy to do sth rád udělat co odpovědět na otázku ap.

Vyskytuje se v

medium: happy mediumzlatá střední cesta, zlatý střed

return: Many happy returns.Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninám

accident: happy accidentšťastná náhoda

anniversary: Happy anniversary!Všechno nejlepší k výročí!

birthday: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

coincidence: by (happy) coincidence(šťastnou) shodou okolností

ending: happy endingšťastný konec

hunting ground: happy hunting groundvěčná loviště indiánské nebe

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

herself: She herself was not happy about it.Ona sama tím nebyla nijak nadšená.

too: He wasn't too happy.Nebyl moc nadšený.

náhoda: lucky chance, stroke of luck, happy accident, trefa flukešťastná náhoda

nejlepší: Best wishes., k narozeninám Happy birthday!Všechno nejlepší!

nový: Happy New Year!Šťastný Nový rok!

přát: wish sb a happy birthdaypřát komu k narozeninám

radost: be glad/happy about sthmít radost z čeho

rok: Happy New Yearšťastný Nový rok

šťastný: Happy New YearŠťastný Nový rok

Vánoce: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Velikonoce: Happy Easter!.Veselé Velikonoce.

narozeniny: Happy birthday!, Many happy returns!Všechno nejlepší k narozeninám.

popřát: wish sb a happy birthdaypopřát komu k narozeninám

spokojit se: I would be happy even with an older car.Spokojil bych se i se starším autem.

učinit: He made her happy.Učinil ji šťastnou.

všechen, všechna, všechno: Happy Birthday!, Best wishes!Všechno nejlepší k narozeninám!

vyhovět: We'll be happy to oblige.Rádi vám vyhovíme.

vystačit: být soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own companyvystačit si sám

loviště: happy hunting groundvěčná loviště indiánský ráj

střední: the golden mean, the happy mediumzlatá střední cesta

happy: happy about/with sthspokojený s čím, rád že se něco stalo