Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (s radostí) udělat co be glad/pleased/delighted/happy to do sth, gladly(často slovesem) (would) likeRád!With pleasure!Rád bych...I'd like to ...Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.Rád cestuje.He likes travelling.rád dělat co s obliboulike to do sthbýt rád kvůli čemube glad about sth
  2. mít rád (líbit se ap.) koho/co like/love/be fond of sb/sth, co have (a great) love/fondness for sthNemám ho rád.I don't like him.Má rád černou kávu.He likes black coffee.Mám to radši.I like it better.Co máš nejraději na ...?What do you like best about ...?Má ho velmi ráda.She is very fond of him.Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.
  3. raději (doporučení) had/should betterraději (preference) would ratherMěli bychom raději jít domů.We had better go home.Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.Mám raději hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

Vyskytuje se v

nejraději: mít nejradějiv oblibě co like sth best

dělat: rád dělat colike to do, enjoy doing sth

mít: mít rád koho/colike sb/sth

mlsat: rád mlsatbýt mlsný have a sweet tooth, like sweets

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

hrozně: Hrozně rád bych ...I would love to ...

lyžovat: Rád lyžuji.I like to ski.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

nejraději: Jaké pivo máš nejraději?What's your favourite beer?

nejraději: Nejraději se dívá na televizi.His favourite activity is watching TV.

nejraději: Pošlete to, nejraději e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

pokud: Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.

poznat: Rád jsem Vás poznal.It was nice meeting you.

poznávat: Rád vás poznávám.Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

vědět: Rád bych věděl ...I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...

vidět: Rád tě vidím.I am glad to see you.

vyhnout se: Raději by ses mu měl vyhnout.You'd better stay out of his way.

vyhovět: Rádi vám vyhovíme.We'll be happy to oblige.

zdůraznit: Rád bych zdůraznil, že ...I'd like to emphasize that ...