Hlavní obsah

love [lʌv]

Sloveso

  1. milovat, mít rádShe loves sleeping.Strašně ráda spí.come to love sb/sthzamilovat si koho/coloved onesmilovaní, milí, (ti) nejbližší citově
  2. would love to hrozně rád by(ch) udělal coI would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

Číslovka

  • sport.nula skóre v tenisu

Vyskytuje se v

head: be head over heels (in love)být až po uši zamilovaný/zamilovaná

bite: love bitecucflek

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

fall: fall in lovezamilovat se

smother: smother loveopičí láska přílišná omezující ap.

memory: In loving memory (of) ...S láskou vzpomínáme (na)... zesnulého