Hlavní obsah

labour, AmE! labor [ˈleɪbə]

Přídavné jméno

  1. pracovníekon. labour turnoverfluktuace zaměstnancůpráv. labour-lawpracovní právo
  2. BrElabouristický politik, volič ap.

Vyskytuje se v

labour: LabourLabouristická strana

auxiliary: auxiliary labourpomocná pracovní síla

camp: labour camppracovní tábor

code: Labour Codezákoník práce

division: division of labourdělba práce

exchange: hist. labour exchangeburza práce, zprostředkovatelna práce

induced: induced labouruměle vyvolaný porod

lost: lost labourzbytečná práce

scab: scab labourstávkokazové

dělba: natural division of labourpřirozená dělba práce

nedostatek: labour shortagenedostatek pracovních sil

porodní: labour pains, birth pangsporodní bolesti

práce: labour productivityproduktivita práce

pracovně: labour-law relationpráv. pracovně právní vztah

pracovní: labour (force), manpowerpracovní síla

síla: labour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnelpracovní síla

svátek: Labour/Mother's DaySvátek práce/matek

svaz: BrE trade/AmE labor unionodborový svaz

trh: labour markettrh práce

úřad: hl. BrE employment office, zprostředkovatelna BrE job centre, v kontextu ČR též labour officeúřad práce

vycházet: labour under the misapprehension thatvycházet z mylné představy, že